Εταιρική Δημοσιότητα

Εταιρικά Στοιχεία

Επωνυμία: PRIME PAPERS IKE

Διακριτικός Τίτλος: PRIME PAPERS

Α.Φ.Μ.: 800859863

Δ.Ο.Υ.: ΑΧΑΡΝΩΝ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 143213901000

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ: ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Διεύθυνση: Γ.ΓΑΒΡΙΗΛ 5

Περιοχή: ΑΧΑΡΝΑΙ

Τ.Κ.: 13677

Τηλέφωνο: 2102476733

Fax: 2102476321

email: primepapersike@gmail.com

Ημερομηνία λήξης 1ης χρήσης: 31/12/2017

Κεφάλαιο: 100,00 Ευρώ

Διαχειριστής: ΛΟΥΠΗ ΕΛΕΝΗ

ΑΦΜ Διαχειριστή: 107061588

Στοιχεία Εταίρων

Α) ΠΑΛΤΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΦΤΩΝ 46

Τ.Κ.: 10682

ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΘΗΝΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 70%Β) ΧΕΙΜΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΗΛΕΣΙ ΩΡΩΠΟΥ

Τ.Κ.: 19015

ΠΕΡΙΟΧΗ: ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 30%